Programi i studimit Kuota të paplotësuara
Bachelor në Drejtësi 97
Bachelor në Ekonomi 88
Bachelor në Shkenca Politike 30
Bachelor në Inxhinieri Informatike 59
DIND- Arkitekturë 29