Printo

Në datën 04.11.2017, në Durrës u mblodh Forumi i Pavarur i Rektorëve, në të cilën morën pjesë gjithë rektorët e universiteteve jopublike në Shqipëri. Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, u përfaqësua në Forum nga Dr. Siri HOXHA dhe Dr. Myzafer ELEZI – zv.Rektor për kërkimin shkencor.

 “15 vjet arsim i lartë privat në Shqipëri” ishte tematika e takimit, në të cilën u trajtuan çështje të ndryshme të cilat lidhen me arritjet gjatë këtyre 15 viteve në fushën e arsimit universitar, kryesisht në drejtim të zhvillimit dhe përmirësimit të cilësisë së arsimit të lartë në vendin tonë, kjo bazuar dhe në rezultatet e Këshillit të Akreditimit, rezultatet e të cilit tregojnë se ekziston një diferencë të ndjeshme ndaj IAL-ve publike.

Forumi i Pavarur i Rektorëve ngriti shqetësimin lidhur me:

Forumi i Pavarur i Rektorëve vendosi për konferencën e radhës, e cila do të zhvillohet në ambientet e Kolegjit Universitar “Luarasi”, në javën e fundit të muajit Janar 2018, në të cilën ftohen të paraqiten punime edhe nga trupa e pedagogëve të universiteteve të ndryshme.

FOTO

Vizita: 702