Në kuadrin e realizimit  të planit institucional për kërkimin shkencor dhe aktivitetet për vitin akademik 2017-2018, më datë 8 shkurt , Departamenti i Shkencave Politike zhvilloi një orë të hapur ku studentë të vitit të parë prezantuan punimet e tyre. Kjo orë u zhvilluar në formatin  e nje debati të hapur ku studentët ndanë pikëpamjet e tyre me njëri-tjetrin. Temat e trajtuara ishin:
-       Angazhimi i të rinjëve në politikë;
-       Realizimi i lirive në demokraci;
-       Përfitimet e integrimit të të rinjëve në Bashkimin Europian.Aktivitete të tilla ndihmojnë studentët tanë të hedhin hapat e para të shkrimit ,  kërkimit shkencor dhe të zhvillojnë të menduarin kritik.

FOTO GALERI

Programi “Promovimi i Punësimit të Qëndrueshëm Ekonomik dhe Rajonal për Punësimin, Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Shqipëri” (ProSEED) financohet nga Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (BMZ) dhe zbatohet nga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Projekti mbështet Ministrinë Shqiptare të Financave dhe Ekonomisë (MEF)...

Takim informues me përfaqësues të Fondacionit “Fundjavë Ndryshe” në Qarkun e Vlorës.Sot në ambjentet e Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë” u organizua një takim informues me përfaqësues të Fondacionit “Fundjavë Ndryshe” në Qarkun  e Vlorës. Pjesëmarrës në këtë takim ishin studentë dhe pedagog të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”. Gjatë takimit pjesëmarrësit u njohën me veprimtarinë dhe organizimin e këtij fondacioni, si dhe u ftuan që të bëhen pjesë e kësaj nisme.
 

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” ka hartuar dhe ndjek një strategji funksionale për kërkimin shkencor dhe aktivitetet që zhvillohen gjatë vitit akademik. Këto aktivitete zhvillohen në formën e konferencave shkencore kombëtare, rajonale dhe ndërkombëtare, workshop-e, leksione të hapura, botime librash, publikime të artikujve shkencorë në revista të ndryshme brenda dhe jashtë vendit, etj.Strategjia e kërkimit shkencor synon të ofrojë kërkime, studime shkencore...