Më datën 23 gusht 2017,  QSHA u ka përcjellë të gjitha IAL-ve, në formë elektronike dhe zyrtarisht, për çdo program studimi të ofruar nga ana e tyre:

 

 1. Listën e aplikantëve që kanë përzgjedhur programet e studimit.
 2. Notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme.
 3. Rezultatet e provimeve të maturës shtetërore.
 4. Mesataren e të gjitha viteve të shkollës së mesme.
 5. Mesataren e provimeve të Maturës Shtetërore.
 6. Mesataren e përgjithshme të përllogaritur sipas VKM. Nr 346 datë 19.4.2017.
 7. Indekset e profileve të shkollave të mesme.

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, shpall aplikimet për vende të hapura pune për vitin akademik 2017 – 2018, për staf akademik/pedagogë me kohë të plotë, në programet:

 1. Drejtësi;
 2. Shkenca Politike;
 3. Ekonomi;
 4. Inxhinieri Informatike;
 5. Arkitekturë;

Të dashur student! Ju besuat ëndrrën tuaj tek ne, e besuat ëndrrën tuaj tek Kolegji Universitar “Pavaresia Vlorë”, dhe i'a dolet, pas disa viteve studimeve, sot jeni në finish , krenar më shumë se kurrë, pasi realizuat objektivin që i kishit vendosur vetes tuaj.

Hapat e regjistrimit në KOLEGJIN UNIVERSITAR “PAVARËSIA VLORË” (KUPV):

Raundi I

20-29 Korrik (Qarku Vlorë në datën 27 Korrik),  maturantët plotësojnë formularin me 10 preferencat

23 Gusht,  vijnë listat nga ministria për Raundin  I

28 Gusht, Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” dërgon listat e aplikantëve që kanë zgjedhur KUPV dhe vendosim  vijën e kuqe

29 Gusht -11 Shtator janë regjistrimet e Raundit I

12 Shtator është data e çregjistrimeve sipas kërkesave të studentëve

13 Shtator, Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” dërgon regjistrimet e Raundit I dhe kuotat e paplotësuara