Gjatë datave 1 dhe 2 Qershor 2017, Kolegji Universitar "Pavarësia Vlorë", pjesë e grupit (badge) të pestë të Institucioneve të Arsimit të Lartë (IAL) të përfshira në procesin e Akreditimit Institucional, priti në ambjentet e tij Grupin e Vlerësimit të Jashtëm për fazën e vizitës në Institucion.  Grupi i vlerësimit realizoi takime sipas axhendës të parashikuar për këtë proces me stafin akademik, administrativ dhe studentët.

Në datat 1 dhe 2 Qershor 2017 Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” do të presë në ambjentet e tij  ekspertët e QAA dhe të ASCAL për procesin e Akreditimit Institucional. Një proces tejet i rëndësishëm për institucionit tonë dhe strategjinë e tij të zhvillimit.

Në datat 28 – 30 Prill në Janinë (Greqi), u organizua  Konferenca e 6 Ndërkombëtare Multidisiplinare “ICTEA -2017”,  me temë “THE SCIENCE TODAY IS THE FUTURE ‘ S SOLUTION”. Konferenca është një organizim i EPICT Center, The Danish Center for Education and Research, dhe Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, me mbështetjen e  partnerëve, si:

Në kuadër të ditës së Trashëgimisë kulturore Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” ndërmori një vizitë  në një prej qyteteve më të vjetra të Shqipërisë. U zhvillua një  turizëm kulturor në qytetin e Lezhës. Ky aktivitet u ndërmor në kuadër të aktiviteteve studentore kulturore të parashikuara për vitin akademik 2016-2017 jashtë ambienteve të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë.