Më datën 23 gusht 2017,  QSHA u ka përcjellë të gjitha IAL-ve, në formë elektronike dhe zyrtarisht, për çdo program studimi të ofruar nga ana e tyre:

 

 1. Listën e aplikantëve që kanë përzgjedhur programet e studimit.
 2. Notat e të gjitha viteve të shkollës së mesme.
 3. Rezultatet e provimeve të maturës shtetërore.
 4. Mesataren e të gjitha viteve të shkollës së mesme.
 5. Mesataren e provimeve të Maturës Shtetërore.
 6. Mesataren e përgjithshme të përllogaritur sipas VKM. Nr 346 datë 19.4.2017.
 7. Indekset e profileve të shkollave të mesme.

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, shpall aplikimet për vende të hapura pune për vitin akademik 2017 – 2018, për staf akademik/pedagogë me kohë të plotë, në programet:

 1. Drejtësi;
 2. Shkenca Politike;
 3. Ekonomi;
 4. Inxhinieri Informatike;
 5. Arkitekturë;

Të dashur student! Ju besuat ëndrrën tuaj tek ne, e besuat ëndrrën tuaj tek Kolegji Universitar “Pavaresia Vlorë”, dhe i'a dolet, pas disa viteve studimeve, sot jeni në finish , krenar më shumë se kurrë, pasi realizuat objektivin që i kishit vendosur vetes tuaj.