Në datën 18 Prill 2018, në sallën Aula Magna të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë” u organizua promovimi i librit “Dilema Kushtetuese II” me autor Magjistratin Florjan Kalaja. Pjesëmarrësit në këtë promovim ishin të shumtë. Pjesë e panelit në promovimin e këtij libri ishte edhe Kryetari i Gjykatës së Lartë, Z. Xhezair Zaganjori, i cili gjatë fjalës së tij evidentoi dhe trajtoi disa nga vlerat e veçanta që mbart libri.

Në mbështetje të ligjit nr.80/2015, mbi arsimin e Lartë në Republikën e Shqipërisë, Statutit të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, Rregullores së Përgjithshme të Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë”, në bazë të Statutit të Unionit Studentor të KU “Pavarësia Vlorë” si dhe në bazë të Rregullores së Unionit Studentor të KU “Pavarësia Vlorë”, u zhvillua votimi konform parimeve të përgjithshme, i fshehtë me kuti, për zgjedhjen e Presidentit të Unionit Studentor.

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” në kuadrin e aktiviteteve të Departamentit të Inxhinierisë Informatike organizoi Turneun e VII-të të Shahut. Ky aktivitet ngjalli mjaft interes tek të gjithë dashamirësit e këtij sporti duke shënuar një numër të konsiderueshëm pjesëmarrësish. Të pranishëm ishin sportdashës dhe specialistë të grupmoshave të ndryshme, të cilët i dhuruan...

Qendra Kërkimore për Shkencat Humane, pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore, ka organizuar Konferencën Shkencore Rajonale: “Zgjerimi i rolit të gruas për zhvillimin tërësor të shoqërisë”.
Qëllimi i kësaj konference përtej objektivave të kërkimit shkencor, ishte edhe zgjerimi dhe shtrirja e urave të bashkëpunimit me të gjithë aktorët dhe faktorët lokal.
Në këtë konferencë u paraqitën 37 punime shkencore të grave të cilat vijnë nga profile të ndryshme profesionale duke i ndarë në disa panele si gra nga politika lokale, gra nga politika qendrore, gra nga administrata publike, gra drejtuese të institucioneve, gra mësimdhënëse, publiciste, shkrimtare si dhe gra në fushën akademike.

FOTO GALERI