MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare  MSH-Inxhinieri Informatike   MSH-Informatikë Ekonomike   MSH-Financë publike dhe Administrim Publik  MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017<
Master Profesional
Financë dhe Kontabilitet i Firmave
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra

MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare MSH-Inxhinieri Informatike MSH-Informatikë Ekonomike MSH-Financë publike dhe Administrim Publik MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017<
Master Shkencor
Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
Provime Viti i Dytë
DataLëndaKomisioniAulaOra

MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare MSH-Inxhinieri Informatike MSH-Informatikë Ekonomike MSH-Financë publike dhe Administrim Publik MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Master Shkencore
Inxhinieri Informatike
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
Provime Viti i Dytë
DataLëndaKomisioniAulaOra

MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare MSH-Inxhinieri Informatike MSH-Informatikë Ekonomike MSH-Financë publike dhe Administrim Publik MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Master Shkencore
Informatikë Ekonomike
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
Provime Viti i Dytë
DataLëndaKomisioniAulaOra