Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

     

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Ekonomi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Matematike 12 J.Hodaj, E.Robi A4 09:30
2017-06-30 Ekonomiks 6 E.Cakrani, B.Cakerr A4 09:30
2017-07-03 Anglisht 4 E.Dilo, R.Lip A4 09:30
2017-07-04 Baza Finance 8 R.Lipi, B.Dhrami A4 09:30
2017-07-07 E Drejta në Biznes 4 L.Damini, A.Lama A4 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Komunikim në Boten e Biznesit 4 T.Mehilli, V.Durmishi A7 09:30
2017-06-30 Kontabilitet Financiar 4 V.Durmishi, A.Lama A7 09:30
2017-07-03 Drejtim Financiar 12 R.Lipi, B.Cakerri A7 09:30
2017-07-07 Sjellje Organizative 6 B.Dhrami, E.Cakran A7 09:30
2017-07-11 Menaxhim Marketing 12 M.Murati, B.Dhrami A7 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Etika në Kontabilitet 4 B.Cakerri, R.Lipi A7 09:30
2017-06-29 Kontabilitet Kosto-Drejtimi 8 V.Durmishi, B.Cakerri A7 09:30
2017-06-30 Praktika 5 09:30
2017-07-05 Biznes Nderkombetar 6 M.Murati, B.Dhrami A7 09:30
2017-07-11 Menaxhim Opearcionesh 6 B.Dhrami, E.Cakrani A7 09:30
2017-07-17 Diplome 7 A7 09:30

Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Drejtësi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Histori Shtetii dhe se drejtës në Shqipëri 6 B.Vrekaj, J.Goxha A4 09:30
2017-06-30 E Drejtë Civile 6 M.Skënderaj; A.Fega A4 09:30
2017-07-03 Anglisht 6 E.Dilo,F.Deliaj A4 09:30
2017-07-07 E Drejtë Publike 6 L.Damini,J.Goxha A4 09:30
2017-07-12 E Drejtë Administrative 6 L.Licaj, M.Skënderaj A4 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-28 E Drejtë Penale 6 A.Fega, L.Damini A3 09:30
2017-07-03 E Drejtë familjare 6 L.Damini, A.Fega A3 09:30
2017-07-07 Arsyetim Ligjor 6 S.Xhaferi,M.Skënderaj A3 09:30
2017-07-11 E Drejtë pune dhe Sig shoqërore 6 M.Skënderaj, J.goxha A3 09:30
2017-07-14 Kriminalistikë 6 M.Elezi,L.Damini A3 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Praktika 7 J.Goxha, L. Damini, A.fega A7 09:30
2017-06-30 E Drejtë e Detyrimeve dhe e kontratave 6 L.Licaj, L.Damini . A7 09:30
2017-07-04 E Drejta Evropiane 6 a7 09:30
2017-07-10 E Drejtë tregtare 6 M.Elezi, J.Goxha A7 09:30
2017-07-17 Diploma 7 A7 09:30

Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Shkenca Politike
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Histori Shtetii dhe se drejtës në Shqipëri 6 B.Vrekaj; J.Goxha A4 09:30
2017-07-04 Marrëdhënie ndërkombëtare 6 F.deliaj B.Vrekaj A4 09:30
2017-07-07 E Drejtë Publike 6 L.Damini, J.Goxha A4 09:30
2017-07-11 Sociologji Politike 6 S.Xhaferi, F.Deliaj A8 09:30
2017-07-14 Teoritë e demokracisë 6 S.Xhaferi, F.Deliaj A8 09:30

Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Inxhinieri Informatike
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Matematikë 6 J.Hodaj, E.Hoxha A7 09:30
2017-06-30 Informatike (Gjuha C) 7 E.Robi, D.Dafa A3 09:30
2017-07-03 Anglisht 4 E.Dilo, E.Robi A7 09:30
2017-07-07 Fizike 6 E.Liçaj, J.Hodaj A7 09:30
2017-07-12 Metoda Llogaritëse 6 J.Hodaj, E.Hoxha A7 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Baza të Kontrollit të Sistemeve 6 L.Bilalaj, K.Ibrahimi A7 09:30
2017-06-30 Algoritmike dhe Strukturë të Dhënash 6 A.Mehmeti, E.Hoxha A7 09:30
2017-07-03 Rrjeta Kompjuterike 7 E.Hoxha, L.Bilalaj A7 09:30
2017-07-07 Programim OO, Java 6 E.Robi, A.Mehmeti; A7 09:30
2017-07-13 Sisteme Elektronike dhe Rrjeta logjike 6 L.Bilalaj, K.Ibrahimi A7 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Programim Web 6 D.Dafa, P.Mezani A7 09:30
2017-07-04 Telekomunikacion 6 E.Hoxha, L.Bilalaj A7 09:30
2017-07-06 Praktika 5 A2 09:30
2017-07-10 Matlab 4 E.Robi, P.Mezani A7 09:30
2017-07-14 Linux 4 A.Mehmeti, E.Hoxha A7 09:30
2017-07-20 Diploma 7 A2 09:30