Biblioteka e Kolegjit Universitar “Pavarësia” Vlore përbërë nga dy biblioteka me një kapacitet prej 80 vende e përbërë nga dy salla te cilat gjenden brenda mjediseve te Kolegjit Universitar “Pavarësia”.

 

Biblioteka "Pavarësia" Nr 1

Biblioteka ‘Pavarësia “Nr 1 ka në dispozicioni nje numer te konsiderueshem  librash të kataloguar. Nga këto rreth 1796 tituj dhe 2127 libra janë të disponueshme në gjuhën angleze. Biblioteka përmban artikuj bibliografike, të ndara sipas fushave: Ekonomi, Drejtësi, Shkencave Politike, Shkenca Sociale, Shkencat e Aplikuara. Librat e tjerë i përkasin profileve: gjuhësore, biografi, histori etj.
Libri universitar është i ndarë në degët përkatëse :


1-Ekonomi.
2-Drejtësi.
3-Histori.
   a-Amerikë.
   b-Amerikë Latine.
   c-Azi,Lindje e Mesme.
   d-Evropë.
4-Sociologji,psikologji,filozofi.
5-Shkrim Akademik.
6-Libri shkencor shqip.
7-Shkenca politike.
8-Histori.
9-Anglisht.
10-Inxhinieri informatike
11-Matematike
12-Fizike
13-Letërsi shqipe.
11-Letërsi Angleze.
14-Botime të Kolegjit Universitar :”Pavarësia” Vlorë.

Biblioteka N2

Biblioteka ofron në shumë libra që i përkasin fushave të ndryshme. Biblioteka Nr2 përmban nje numer te konsiderueshem  librash në gjuhën angleze. Biblioteka përmban artikuj, sipas fushave, Shkencave Politike, Arkitekture ,Gjuhe angleze si dhe literature për shkencat mjekësore. Biblioteka Pavarësia “është nderuar me certifikatë mirënjohje nga Bashkia e qytetit të Vlorës për bashkëpunimin e mirë me “Bibliotekën publike Shevqet Musaraj” në përçimin e vlerave të larta të kulturës dhe qytetarisë në shërbim të komunitetit të qytetit të Vlorës.

Lidhje me biblioteka te tjera:

Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë 

COD - Biblioteka e Kryeministrisë

Biblioteka e Kongresit - Amerikan

Biblioteka Kombëtare Gjermane 

BIBLIOTEKA ELEKTRONIKE

 5 DEPARTAMENTE-

Lende-85 Gjithsejt -375titujlibri

1-Ekonomi 20 lende - 87 titujlibri

2-Drejtesi  -20 LENDE -40 TITUJ

3-Shkenca Politike-20 lende-136 TITUJ LIBRI

4-Arkitekture - 12 libra - 68tituj

5-Inxhinieri Informatike-13 lende -44 tituj libri

PASURIMI ME BOTIME TË REJA TË FONDIT THEMELOR TË BIBLIOTEKËS

Për pasurimin e fondit themelor të librave të Bibliotekës, me një fond të posaçëm u blenë botime të cilat pasuruan fondin ekzistues të bibliotekës.
-Në vitin 2012 biblioteka u pasurua me rreth 200 titujt libri u blenë nga botimet e Universitetit Evropian të Tiranës në kuadër të marrëveshjes ,botimet të cilat i përkasin degëve si;

Ekonomi.
Shkenca politike.
Drejtësi.

-Në vitin 2016 në kuadër të marrëveshjes të bashkëpunimit me Instituti Kanadez i Teknologjisë (CITI) u morën 1500 tituj libri.
-“Biblioteka Pavarësia” ka marrëveshje bashkëpunimi me Bibliotekën publike:” Shevqet Musaraj” të qytetit të Vlorës, e themeluar në 22 gusht  1946 zotëron në fondin e saj kodikët dhe dorëshkrimet e rralla te Vlorës dhe Himarës në shek. XIII-XVI, bibliotekën e Mekatit (vitit 1672), atë te familjes Vlora (shek.XVIII), bibliotekën e Manastirit të Zvernecit, atë te Kishës Ortodokse (1916), te Odës së Tregtisë (1920), etj.
-Marrëveshje Bashkëpunimi me :”Klubin e shkrimtarëve:’Petro Marko”Vlorë për tërheqjen e librit artistik duke organizuar veprimtari të përbashkëta me shkrimtarët në ditën botërore dhe promovimin e librit artistim e shkencor te autoreve te qytetit dhe me gjerre. Aktualisht Bilbioteka e Kolegjit Universitar zoteron 2 biblioteka dhe ka gjithsejt rreth 3818 libra ,2979 tituj libri.

Bilbioteka “PAVARESIA” ka një sipërfaqe te konsiderueshme në ambientet e universitetit. Biblioteka “PAVARESIA” ka vende leximi për studentët dhe një fond librash ku perfshihet libri shkencor si dhe libri artistik me nje mori titujsh. Biblioteka “PAVARESIA” ka te instaluar per studentet ne ambiente e saj kompjutera te cilet jane te pajisur me programet me te fundit. Krahas burimeve fizike, studentët kanë mundësi të shfrytëzojnë edhe bibliotekat online. Studentët bëhen anëtar të bibliotekës me dëshirën e tyre për të shfyrtëzuar literaturën e saj. Si anëtar i bibliotekës, studenti ka të drejtë të tërheqë libra nga fondi për 15 ditë si dhe të shfrytëzojë materialet e bibliotekës në salle pa limit. Stafi i bibliotekës ndihmon studentët për të gjetur materialet e nevojshme për kryerjen e detyrave të kursit, eseve apo diplomave.

Orari: E Henë - E Premte 08:30-19:00
  E Shtunë 08:00-14:00

 

        

Photo Galeri