Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike      

Orari Master Semestri i Parë 2017/2018
Master Shkencor Drejtësi
E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hënë 15:00-18:00 Menaxhim dhe vleresim projekti R. Lipi
E Martë 15:00-18:00 E drejte kushtetuese e krahasuar M.Elezi
E Mërkurë 15:00-18:00 E drejte e punes e krahasuar G. Mehmeti
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hënë 15:00-18:00 Menaxhim dhe vleresim projekti R. Lipi
E Martë 15:00-18:00 E drejte kushtetuese e krahasuar M.Elezi
E Mërkurë 15:00-18:00 E drejte e punes e krahasuar G. Mehmeti
Master Shkencor Drejtësi
Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hënë 15:00-18:00 Menaxhim dhe vleresim projekti R. Lipi
E Martë 15:00-18:00 Politika e jashtme e SHBA E. Zenelaj
E Mërkuë 15:00-18:00 Sistemet e qeverisjes evropiane S.Xhaferi
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hënë 15:00-18:00 Menaxhim dhe vleresim projekti R. Lipi
E Martë 15:00-18:00 Politika e jashtme e SHBA E. Zenelaj
E Mërkuë 15:00-18:00 Sistemet e qeverisjes evropiane S.Xhaferi

Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike       

Orari Master Semestri i Parë 2017/2018
Master Shkencor Ekonomi
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Analize Statistikore S. Hysko
E Hënë 15:00-18:00 Manaxhim Projekti E. Lipi
E Martë 15:00-18:00 Financat e qeverisjes vendore V.Durmishi
E Mërkurë 15:00-18:00 Taksim V.durmishi
E Premte 15:00-18:00 Planifikimi Strategjik ne Administraten Publike E. Pulaj
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hënë 15:00-18:00 Manaxhim Projekti E. Lipi
E Martë 15:00-18:00 Financat e qeverisjes vendore V.Durmishi
E Premte 15:00-18:00 Planifikimi Strategjik ne Administraten Publike E. Pulaj
Master Profesional Ekonomi
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Analize Statistikore S. Hysko
E Hënë 15:00-18:00 Analize e Pasqyrave Financiare A. Lamaj
E Martë 15:00-18:00 Analiza, Kontabiliteti dhe Menaxhimi i Kostos 2 A. Lamaj
E Mërkurë 15:00-18:00 Taksim V.Durmishi
E Premte 15:00-18:00 Standartet e Kontabilitetit E. Lipi

Orar Master       Ekonomi        Drejtesi       Shkenca Politike       Inxhinieri Informatike        

The file orari_master/orari_master_shpl.php does not exist or is not readable!

Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike      

Orari Master Semestri i Parë 2017/2018
Master Shkencor Inxhinieri Informatike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Modelet e-business Dr. Esmeralda Hoxha
E Hënë 15:00-18:00 Algoritmikë dhe Strukturë të dhënash të Avancuar Dr. Eljona Proko
E Martë 15:00-18:00 Kerkim dhe Shperndarje Informacioni ne Web Dr.Roneda Muço
E Mërkurë 15:00-18:00 Planifikim dhe Menaxhim projektesh Software Dr.Eva Çipi
E Premte 15:00-18:00 Teknologji programimi Web Dr.Eva Çipi, Msc. Anduel Mehmeti
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Modelet e-business Dr. Esmeralda Hoxha
E Hënë 15:00-18:00 Algoritmikë dhe Strukturë të dhënash të Avancuar Dr. Eljona Proko
E Martë 15:00-18:00 Kerkim dhe Shperndarje Informacioni ne Web Dr.Roneda Muço
E Mërkurë 15:00-18:00 Planifikim dhe Menaxhim projektesh Software Dr.Eva Çipi
E Premte 15:00-18:00 Teknologji programimi Web Dr.Eva Çipi, Msc. Anduel Mehmeti
Master Shkencor Informatike Ekonomike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Modelet e-business Dr. Esmeralda Hoxha
E Hënë 15:00-18:00 Algoritmikë dhe Strukturë të dhënash të Avancuar Dr. Eljona Proko
E Martë 15:00-18:00 Kerkim dhe Shperndarje Informacioni ne Web Dr.Roneda Muço
E Mërkurë 15:00-18:00 Planifikim dhe Menaxhim projektesh Software Dr.Eva Çipi
E Premte 15:00-18:00 Teknologji programimi Web Dr.Eva Çipi, Msc. Anduel Mehmeti
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Modelet e-business Dr. Esmeralda Hoxha
E Hënë 15:00-18:00 Algoritmikë dhe Strukturë të dhënash të Avancuar Dr. Eljona Proko
E Martë 15:00-18:00 Kerkim dhe Shperndarje Informacioni ne Web Dr.Roneda Muço
E Mërkurë 15:00-18:00 Planifikim dhe Menaxhim projektesh Software Dr.Eva Çipi
E Premte 15:00-18:00 Teknologji programimi Web Dr.Eva Çipi, Msc. Anduel Mehmeti