Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

     

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Ekonomi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-18 E Drejta ne biznes 6 M..Elezi/V.Durmish A3 09:30
2018-06-22 Ekonomiks 2 6 B.Dhrami/R.Lipi A3 09:30
2018-06-26 Baza finance 6 B.Çakerri/A.Lamaj A3 09:30
2018-06-29 Matematike 6 E.Dilo/ B.Çakerri A3 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-19 Marketing 6 M. Murati/R.lipi A3 09:30
2018-06-22 Kontabilitet Financiar 6 Kontabilitet Financiar A3 09:30
2018-06-26 Menaxhim B. Njerezor 6 M.Murati/R.Lipi A3 09:30
2018-07-02 Sjellje organizative 6 B.Dhrami/V.Durmishi A3 09:30
2018-07-06 Drejtim Financiar 2 6 A.Lamaj/R.Lipi A3 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-14 Praktika 6 A4 09:30
2018-06-18 Kontabilitet Kosto-Drejtim 6 B.Çakerri/V.Durmishi A3 09:30
2018-06-22 Tregje Financiare 6 A.Lamaj/B.Dhrami A3 09:30
2018-06-27 Menaxhim operacional 6 E. Pulaj/B.Dhrami A3 09:30
2018-07-02 Etika ne Kontabilitet 6 B.Çakerri/V.Durmishi A3 09:30
2018-07-09 Diploma 6 A7 09:30

Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Drejtësi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-19 Histori e shtetit dhe e së drejtës 6 E.Zenelaj, F.Deliaj A3 09:30
2018-06-22 E drejtë Civile 6 J.Goxha, M.Skënderaj A4 09:30
2018-06-26 E Drejtë administrative 6 L.Licaj, M.Skënderaj A4 09:30
2018-07-02 E Drejtë publike 6 L.Damini, M.Elezi A4 09:30
2018-07-05 Anglisht 6 E.Dilo, A.Fega A4 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-19 E drejtë Penale e Posacme 6 A.Fega , M.Elezi A3 09:30
2018-06-22 Kriminalistike 6 M.Elezi, A.Fega A3 09:30
2018-06-26 Te drejtat e njeriut 6 S.Xhaferi; J.Goxha A3 09:30
2018-07-03 E Drejte Pune dhe sig shoqerore 6 M.Skënderaj S.Xhaferi A3 09:30
2018-07-05 Arsyetim Ligjor 6 A.Fega, J.Goxha A3 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-19 Praktika 6 J.Goxha, L.Licaj, M.Skënderaj A7 09:30
2018-06-22 E Drejte tregtare 6 J.Goxha, M.Skënderaj A7 09:30
2018-06-26 E Drejte e detyrimeve 6 L.Licaj, M.Skëndera A7 09:30
2018-07-03 E drejat e BE-së 6 J.Goxha, S.Xhaferi A7 09:30

Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Shkenca Politike
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-19 Komunikimi masiv 6 A.Hodaj, S.Xhaferri A3 09:30
2018-06-22 Hyrje në ekonomi 6 B.Dhrami, S.Xhaferi A8 09:30
2018-06-26 E Drejtë administrative 6 L.Licaj, M.Skenderaj A4 09:30
2018-07-03 Politikat e krahasuara 6 F.Deliaj,S.Xhaferi A3 09:30
2018-07-05 Anglisht 6 E.Dilo, A.Fega A4 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-19 Histori e shtetit dhe e së drejtës 6 E.Zenelaj, F.Deliaj A3 09:30
2018-06-22 Marrëdhënie ndërkombëtare 6 F.Deliaj, S.Xhaferi A8 09:30
2018-06-26 Te drejtat e njeriut 6 S.Xhaferi; J.Goxha A3 09:30
2018-07-03 Teoritë e demokrasië 6 F.Deliaj, S.Xhaferi A3 09:30
2018-07-05 Sociologji politike 6 F.Deliaj, S.Xhaferi A4 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-19 Praktika 6 J.Goxha, L.Licaj, M.Skënderaj A7 09:30
2018-06-22 regje Financiare 6 A.Lamaj, F.Deliaj A8 09:30
2018-06-26 Menaxhimi i burimeve njerëzore 6 M.Murati, F.Deliaj A8 09:30
2018-07-03 .Goxha, S.Xhaferi 6 J.Goxha, S.Xhaferi A7 09:30

Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Inxhinieri Informatike
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-18 Fizikë II 6 E.Liçaj, S.Hysko A6 09:30
2018-06-22 Metoda Llogaritëse 6 S.Hysko, J.Hodaj A6 09:30
2018-06-26 Informatikë 6 Informatikë A6 09:30
2018-06-29 Matematikë II 6 J.Hodaj, S.Hysko A6 09:30
2018-07-05 Gjuhe e Huaj(Anglisht) 6 E.Dilo, J.Hodaj A3 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-18 Sisteme Elektronike 6 L.Bilalaj,E.Hoxha A10 09:30
2018-06-22 Algoritmikë dhe Strukturë Dhënash 6 R.Muço, A.Mehmeti A10 09:30
2018-06-26 Programim OO (C++) 6 A.Mehmeti; E.Hoxha A10 09:30
2018-06-29 Baza te Kontrollit te Sistemeve 6 L.Bilalaj ; D.Dafa A10 09:30
2018-07-05 Rrjeta Kompjuterike 6 Rrjeta Kompjuterike A10 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-14 Praktika 6 A2 09:30
2018-06-19 Programim Web 6 D.Dafa, A.Mehmeti A10 09:30
2018-06-22 Inteligjenca Artificiale 6 E.Robi; L.Bilali A10 09:30
2018-06-27 Sisteme Operative(Linux) 6 Sisteme Operative(Linux) A10 09:30
2018-07-02 Matlab 6 D.Dafa, A.Mehmeti A10 09:30
2018-07-09 Diploma 6 a2 09:30