Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, I licensuar më date 12.03.2009  me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 279, hyrë në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare” nr 41/2009, vjen në hapsirën universitare shqiptare e atë Europiane me një mision të qartë dhe një identitet të mirëprojektuar.

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” me synimin të jetë vendi ku formohen profesionalisht dhe ndërtojnë bazat e së ardhmes gjithë ata student që këkrojnë arsim cilësor, në të njëjtën kohë paraqet një vlerë të shtuar intelektuale, kulturore e qytetarie në rajon. I përbërë nga dy Fakultete:

Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore dhe Fakulteti i Shkencave të Aplikuara, oferta studimore e Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë” prezantohet jo vetëm e pasur dhe e diversifikuar në tituj diplomash dhe fusha studimi , por në të njëjtën kohë bëhet garant për punësim e zhvillim të sigurt të të diplomuarve të vet.

Kolegji ynë përfaqëson një institucion që forcon fuqishëm jo vetëm proceset didaktike e formuese, por që vazhdimisht fokusohet dhe përfshihet në kërkimin shkencor në nivele Europiane, duke u shndërruar në një në një institucion kërkimi i arsimit të lartë, i cili plotëson e forcon standartet ndërkombëtare në lidhje me arsimin e lartë. Në të njëjtën kohë, ne jemi jo vetëm vendi ku ndërtojnë bazat e një karriere të suksesshme e të qëndrueshme për  studentët tanë, por  institucioni që mbështet dhe nxit zhvillimin akademik dhe shkencor të stafit dhe ekspertëve tanë, të cilët përmes marrëveshjeve me partnerët tanë Europianë e ndërkombëtarë, do të zhvillojnë e drejtojnë kërkime shkencore të mirëfillta me ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik e social të rajonit.

Me urimin e një rrugëtimi të suksesshëm së bashku, ju mirëpresim.

 

Rektori

Prof. Dr. Luan Gjonçaj

Koordinator për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Dr. Engjëllushe ZenelajQuesto indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Tel: +355 33 411 555
  +355 33 411 666
Adresa: Bulevardi Vlorë-Skelë, PO Box Posta/Vlorë, Albania/Shqipëri, Vlorë Al 9401, Vlorë
Website: www.unipavaresia.edu.al
Orari: E Hënë - E Enjte 08:30 - 16:00
  E Premte 08:30 - 14:00

 

 

 

      

SHPAL “Pavarësia”, i liçensuar më datë 12.03.2009 me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 279, hyrë në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare” Nr. 41/2009, vjen në hapësirën universitare shqiptare e atë Europiane me një mision të qartë dhe një identitet të mirëprojektuar.

SHPAL “Pavarësia” synon të jetë vendi ku formohen profesionalisht dhe ndërtojnë bazat e së ardhmes gjithë ata studentë që kërkojnë arsim cilësor, në të njëjtën kohë paraqet një vlerë të shtuar intelektuale, kultorore e qytetarie në rajon.
I përberë nga dy Fakultete: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore dhe Fakulteti i Shkencave të Aplikuara oferta studimore e SHPAL “Pavarësia” prezantohet jo vetëm e pasur dhe e diversifikuar në tituj diplomash dhe fusha studimi, por në të njëjtën kohë bëhet garant për punësim e zhvillim të sigurt të të diplomuarve të vet.
Universiteti ynë përfaqëson një institucion që forcon fuqishëm jo vetëm proceset didaktike e formuese, por që vazhdimisht fokusohet dhe përfshihet në kërkimin shkencor në nivele Europiane, duke u shndërruar në një universitet kërkimi, i cili plotëson e forcon standartet ndërkombëtare në lidhje me arsimin e lartë.
Në të njëjtën kohë, ne jemi jo vetëm vendi ku ndërtojnë bazat e një karriere të sukseshme e të qëndrueshme studentët tanë, por institucioni që mbështet dhe nxit zhvillimin akademik dhe shkencor të stafit dhe ekspertëve tanë, të cilët përmes marrëveshjeve me partnerët tanë Europian e ndërkombëtare, do të zhvillojnë e drejtojnë kërkime shkencore të mirëfillta me ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik e social të rajonit.
Me urimin e një rrugëtimi të sukseshëm së bashku, ju mirëpresim.