Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike      

Orari Master Semestri i Parë 2018/2019
Master Shkencor Drejtësi
E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hëne 15:00-16:00 Metoda Kerkimi E. Muco
E Martë 15:00-16:00 Marredheniet Publike E. Ohrani
E Enjte 15:00-16:00 E Drejte Administrative e Avancuar G. Mehmeti
E Shtunë 15:00-16:00 Administrim Publik A. Tartari
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hëne 15:00-16:00 Metoda Kerkimi E. Muco
E Martë 15:00-16:00 Marredheniet Publike E. Ohrani
E Enjte 15:00-16:00 E Drejte Administrative e Avancuar G. Mehmeti
E Shtunë 15:00-16:00 Administrim Publik A. Tartari
Master Shkencor Drejtësi
Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu

Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike       

Orari Master Semestri i Parë 2018/2019
Master Shkencor Ekonomi
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
Master Profesional Ekonomi
DitaOraLëndaPedagogu

Orar Master       Ekonomi        Drejtesi       Shkenca Politike       Inxhinieri Informatike        

The file orari_master/orari_master_shpl.php does not exist or is not readable!

Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike      

Orari Master Semestri i Parë 2018/2019
Master Shkencor Inxhinieri Informatike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hëne 15:00-18:00 Metoda Kërkimi Dr.Ervin Muco, Dr. Syti Hysko
E Martë 15:00-18:00 Rrjeta Kompjuterike dhe Sisteme te Shpërndara Dr. Eva Çipi Msc. Anduel Mehmeti
E Enjte 15:00-18:00 Arkitekture Kompjuterash Dr. Alketa Hyso
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hëne 15:00-18:00 Metoda Kërkimi Dr.Ervin Muco, Dr. Syti Hysko
E Martë 15:00-18:00 Rrjeta Kompjuterike dhe Sisteme te Shpërndara Dr. Eva Çipi Msc. Anduel Mehmeti
E Enjte 15:00-18:00 Arkitekture Kompjuterash Dr. Alketa Hyso
Master Shkencor Informatike Ekonomike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hëne 15:00-18:00 Metoda Kërkimi Dr.Ervin Muco, Dr. Syti Hysko
E Martë 15:00-18:00 Rrjeta Kompjuterike dhe Sisteme te Shpërndara Dr. Eva Çipi, Msc. Anduel Mehmeti
E Mërkurë 15:00-18:00 Menaxhim Financiar Dr. Rudina Lipi
E Premte 15:00-18:00 Analize dhe Kontabilitet i Kostos Dr. Rudina Lipi
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hëne 15:00-18:00 Metoda Kërkimi Dr.Ervin Muco, Dr. Syti Hysko
E Martë 15:00-18:00 Rrjeta Kompjuterike dhe Sisteme te Shpërndara Dr. Eva Çipi, Msc. Anduel Mehmeti
E Mërkurë 15:00-18:00 Menaxhim Financiar Dr. Rudina Lipi
E Premte 15:00-18:00 Analize dhe Kontabilitet i Kostos Dr. Rudina Lipi