Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

     

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Ekonomi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Informatike 6 E.Robi/V.Durmishi A3 09:30
2018-02-19 Manaxhim Biznesi 6 B.Dhrami/B.Çakerri A3 09:30
2018-02-22 Matematike 6 S.Hysko/J.Hodaj A3 09:30
2018-02-27 Ekonomiks 6 B.Dhrami/R.Lipi A3 09:30
2018-03-02 Shkrim Akademik 6 S.Xhaferi/B.Dhrami A3 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Komunikimi ne biznes 6 T.Mehilli/R.lipi A3 09:30
2018-02-19 Drejtim Financiar1 6 R.Lipi/B.Çakerri A3 09:30
2018-02-22 Parimet e Kontabilitetit 6 V.Durmishi/A. Lamaj A3 09:30
2018-02-27 Probabilitet - Statistike 6 J.Hodaj/ R.Lipi A3 09:30
2018-03-02 Hyrje ne Marketing 6 M.Murati/A.Lamaj A3 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Kontabilitet Publik 6 B.Çakerri/V.Durmishi A3 09:30
2018-02-20 Ekonomiks Pune 6 B.Dhrami/B.Çakerri A3 09:30
2018-02-22 Biznes Nderkombetar 6 M.Murat/A.Lamaj A3 09:30
2018-02-26 Manaxhim Strategjik 6 A.Lamaj/B.Dhrami A3 09:30

Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Drejtësi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Informatkë 6 E.Robi,J.Goxha A3 09:30
2018-02-19 E Drejtë Romake 6 J.Goxha, M.Skënderaj A4 09:30
2018-02-22 E Drejtë Kushtetuese 6 L.Licaj, J.Goxha a4 09:30
2018-02-26 E Drejtë Civile 6 M.Skënderaj, A.Fega A4 09:30
2018-03-02 Histori e Institucioneve 6 S.Hoxha, E.Zenelaj A4 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 E Drejtë Penale 6 A.Fega , M.Skënderaj A3 09:30
2018-02-22 E Drejtë Familjare 6 A.Fega , M.Skënderaj A3 09:30
2018-02-27 Hyrje në ekonomi 6 B.Dhrami, S.Xhaferi A3 09:30
2018-03-02 Shkrim Akademik 6 S.Xhaferi; J.Goxha A3 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-19 E Drejta Ndërkombëtare Publike 6 J.Goxha; L.Licaj A7 09:30
2018-02-27 E Drejta Proceduriale Civile 6 M.Skenderaj, M.Elezi A7 09:30
2018-03-02 E Drejtë Proceduriale Penale 6 M.Elezi, M.Skenderaj A7 09:30

Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Shkenca Politike
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Informatkë 6 E.Robi, J.Goxha A3 09:30
2018-02-19 Hyrje në shkencat politike 6 F.Deliaj, S.Xhaferi A3 09:30
2018-02-22 E Drejtë Kushtetuese 6 L.Licaj, J.Goxha A3 09:30
2018-02-27 Hyrje në ekonomi 6 B.Dhrami, S.Xhaferi A3 09:30
2018-03-02 Shkrim Akademik 6 S.Xhaferi; J.Goxha A3 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Partitë politike 6 F.Deliaj, S.Xhaferi A3 09:30
2018-02-19 Marrëdhënie ndërkombëtare 6 F.Deliaj, S.Xhaferi A8 09:30
2018-02-22 Doktrinat politike 6 F.Deliaj, S.Xhaferi A4 09:30
2018-02-27 E drejtë publike 6 L.Licaj, S.Xhaferi A3 09:30
2018-03-02 Histori e Institucioneve 6 S.Hoxha, E.Zenelaj A4 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Gjeopolitkë dhe gjeostrategji 6 E.Zenelaj, S.Xhaferi A8 09:30
2018-02-19 E Drejta Ndërkombëtare Publike 6 J.Goxha, S.Xhaferi A8 09:30
2018-02-22 Biznes ndërkombëtar 6 M.Murati, F.Deliaj A8 09:30
2018-02-26 Menazhim strategjik 6 A.Lamaj, S.Xhaferi A8 09:30
2018-03-02 Hyrje në marketing 6 M.Murati, F.Deliaj A8 09:30

Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Inxhinieri Informatike
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Elektroteknikë 6 E.Liçaj, S.Hysko A6 09:30
2018-02-19 Algjebër-Gjeometri 6 J.Hodaj, E.Hoxha A6 09:30
2018-02-22 Matematikë 6 S.Hysko; J.Hodaj A3 09:30
2018-02-26 Informatikë 6 D.Dafa, E.Robi A6 09:30
2018-03-02 Fizike 6 E.Liçaj, S.Hysko A6 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Sisteme Elektronike 6 L.Bilalaj,E.Hoxha A10 09:30
2018-02-19 Multimedia 6 E.Robi, ,A.Mehmeti A10 09:30
2018-02-23 Programim OO 6 E.Robi; J.Hodaj A10 09:30
2018-02-27 Probabilitet dhe Statistike 6 J.Hodaj; E.Hoxha A3 09:30
2018-03-02 Arkitekture Kompjuteri 6 A.Mehmeti, L.Bilalaj A10 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Baza te dhenash 6 A.Mehmeti, D.Dafa A10 09:30
2018-02-20 Inxhinieri Software 6 E.Hoxha, L.Bilalaj A2 09:30
2018-02-26 Sisteme Operative 6 A.Mehmeti, E.Hoxha A2 09:30
2018-03-01 Telekomunikacion 6 L.Bilalaj,E.Hoxha A2 09:30