Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

     

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Ekonomi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Informatike 6 E.Robi/V.Durmishi A3 09:30
2018-02-19 Manaxhim Biznesi 6 B.Dhrami/B.Çakerri A3 09:30
2018-02-22 Matematike 6 S.Hysko/J.Hodaj A3 09:30
2018-02-27 Ekonomiks 6 B.Dhrami/R.Lipi A3 09:30
2018-03-02 Shkrim Akademik 6 S.Xhaferi/B.Dhrami A3 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Komunikimi ne biznes 6 T.Mehilli/R.lipi A3 09:30
2018-02-19 Drejtim Financiar1 6 R.Lipi/B.Çakerri A3 09:30
2018-02-22 Parimet e Kontabilitetit 6 V.Durmishi/A. Lamaj A3 09:30
2018-02-27 Probabilitet - Statistike 6 J.Hodaj/ R.Lipi A3 09:30
2018-03-02 Hyrje ne Marketing 6 M.Murati/A.Lamaj A3 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Kontabilitet Publik 6 B.Çakerri/V.Durmishi A3 09:30
2018-02-20 Ekonomiks Pune 6 B.Dhrami/B.Çakerri A3 09:30
2018-02-22 Biznes Nderkombetar 6 M.Murat/A.Lamaj A3 09:30
2018-02-26 Manaxhim Strategjik 6 A.Lamaj/B.Dhrami A3 09:30