Printo
Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Drejtësi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Informatkë 6 E.Robi,J.Goxha A3 09:30
2018-02-19 E Drejtë Romake 6 J.Goxha, M.Skënderaj A4 09:30
2018-02-22 E Drejtë Kushtetuese 6 L.Licaj, J.Goxha a4 09:30
2018-02-26 E Drejtë Civile 6 M.Skënderaj, A.Fega A4 09:30
2018-03-02 Histori e Institucioneve 6 S.Hoxha, E.Zenelaj A4 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 E Drejtë Penale 6 A.Fega , M.Skënderaj A3 09:30
2018-02-22 E Drejtë Familjare 6 A.Fega , M.Skënderaj A3 09:30
2018-02-27 Hyrje në ekonomi 6 B.Dhrami, S.Xhaferi A3 09:30
2018-03-02 Shkrim Akademik 6 S.Xhaferi; J.Goxha A3 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-19 E Drejta Ndërkombëtare Publike 6 J.Goxha; L.Licaj A7 09:30
2018-02-27 E Drejta Proceduriale Civile 6 M.Skenderaj, M.Elezi A7 09:30
2018-03-02 E Drejtë Proceduriale Penale 6 M.Elezi, M.Skenderaj A7 09:30

Vizita: 3124