Printo
Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Shkenca Politike
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Informatkë 6 E.Robi, J.Goxha A3 09:30
2018-02-19 Hyrje në shkencat politike 6 F.Deliaj, S.Xhaferi A3 09:30
2018-02-22 E Drejtë Kushtetuese 6 L.Licaj, J.Goxha A3 09:30
2018-02-27 Hyrje në ekonomi 6 B.Dhrami, S.Xhaferi A3 09:30
2018-03-02 Shkrim Akademik 6 S.Xhaferi; J.Goxha A3 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Partitë politike 6 F.Deliaj, S.Xhaferi A3 09:30
2018-02-19 Marrëdhënie ndërkombëtare 6 F.Deliaj, S.Xhaferi A8 09:30
2018-02-22 Doktrinat politike 6 F.Deliaj, S.Xhaferi A4 09:30
2018-02-27 E drejtë publike 6 L.Licaj, S.Xhaferi A3 09:30
2018-03-02 Histori e Institucioneve 6 S.Hoxha, E.Zenelaj A4 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-02-13 Gjeopolitkë dhe gjeostrategji 6 E.Zenelaj, S.Xhaferi A8 09:30
2018-02-19 E Drejta Ndërkombëtare Publike 6 J.Goxha, S.Xhaferi A8 09:30
2018-02-22 Biznes ndërkombëtar 6 M.Murati, F.Deliaj A8 09:30
2018-02-26 Menazhim strategjik 6 A.Lamaj, S.Xhaferi A8 09:30
2018-03-02 Hyrje në marketing 6 M.Murati, F.Deliaj A8 09:30

Vizita: 2362