Printo

Njësia e Brendshme e Sigurimit të Cilësisë

Kryetar: Anduel Mehmeti

E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Përgjegjësi dhe kompetenca

Njësia e Brendshme e Sigurimit të Cilësisë është një strukturë autonome, e përhershme në strukturën organizative të institucionit. Ajo përbëhet nga 5 anëtarë, Kryetari i Komisionit, një përfaqësues nga çdo fakultet, një përfaqësues nga personeli ndihmës-akademik ose ai administrativ, një përfaqësues nga organizatat studentore. Kryetari dhe pjesëtarët e Komisionit emërohen nga Senati, me propozim të Rektorit. Veprimtaritë kryesore të njësisë janë:Vizita: 2853