Orari   Ekonomi       Drejtesi       Shkenca Politike        Inxhinieri Informatike       Arkitekture         

Shkenca Politike
Viti i II
OraE HeneE MarteE MerkureE EnjteE Premte
08:30-09:30
Hyrje ne EkonomiA4
InformatikeA2
Hyrje ne EkonomiA4
Hyrje ne Sh. Pol.A11
Hyrje ne Sh. Pol.A11
LeksionE. Cakrani LeksionE. Robi LeksionE. Cakrani LeksionF. Deliaj LeksionF. Deliaj
09:35-10:35
Hyrje ne EkonomiA4
InformatikeA2
Hyrje ne EkonomiA4
Hyrje ne Sh. Pol.A11
Hyrje ne Sh. Pol.A11
LeksionE. Cakrani LeksionE. Robi LeksionE. Cakrani LeksionF. Deliaj LeksionF. Deliaj
10:45-11:45
InformatikeA2
Shkrim AkademikA11
E Drejta Kusht.A3
Shkrim AkademikA8
E Drejta Kusht.A3
LeksionE. Robi LeksionS. Xhaferi LeksionL. Licaj LeksionS. Xhaferi LeksionL. Licaj
11:50-12:50
E Drejta Kusht.A7
Shkrim AkademikAM
E Drejta Kusht.A3
Shkrim AkademikA8
  
SeminarS. Xhaferi LeksionS. Xhaferi LeksionL. Licaj LeksionS. Xhaferi   
12:55-13:55
E Drejta Kusht.A7
  
  
  
  
LeksionS. Berdo            
Viti i III
OraE HeneE MarteE MerkureE EnjteE Premte
08:30-09:30
Biz. NderkombetarA3
MarketingA11
Men. StrategjikA7
MarketingA4
Biz. NderkombetarA7
LeksionM. Murati LeksionM. Murati LeksionA. Lamaj LeksionM. Murati LeksionM. Murati
09:35-10:35
Biz. NderkombetarA3
MarketingA11
Men. StrategjikA7
MarketingA4
Biz. NderkombetarA7
LeksionM. Murati LeksionM. Murati LeksionA. Lamaj LeksionM. Murati LeksionM. Murati
10:45-11:45
E drejta Publike e K.AM
Gjeopolitike me Str.A8
E drejta Publike e K.A8
Gjeopolitike me Str.A11
Men. StrategjikA11
LeksionJ. Goxha LeksionE. Zenelaj LeksionJ. Goxha LeksionE. Zenelaj LeksionA. Lamaj
11:50-12:50
E drejta Publike e K.AM
Gjeopolitike me Str.A8
E drejta Publike e K.A11
Gjeopolitike me Str.A7
Men. StrategjikAM
LeksionJ. Goxha LeksionE. Zenelaj LeksionJ. Goxha LeksionE. Zenelaj LeksionA. Lamaj