Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Arkitekturë
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Katërt
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Pestë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra