Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike       

Orari Master Semestri i Parë 2017/2018
Master Shkencor Ekonomi
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Analize Statistikore S. Hysko
E Hënë 15:00-18:00 Manaxhim Projekti E. Lipi
E Martë 15:00-18:00 Financat e qeverisjes vendore V.Durmishi
E Mërkurë 15:00-18:00 Taksim V.durmishi
E Premte 15:00-18:00 Planifikimi Strategjik ne Administraten Publike E. Pulaj
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hënë 15:00-18:00 Manaxhim Projekti E. Lipi
E Martë 15:00-18:00 Financat e qeverisjes vendore V.Durmishi
E Premte 15:00-18:00 Planifikimi Strategjik ne Administraten Publike E. Pulaj
Master Profesional Ekonomi
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Analize Statistikore S. Hysko
E Hënë 15:00-18:00 Analize e Pasqyrave Financiare A. Lamaj
E Martë 15:00-18:00 Analiza, Kontabiliteti dhe Menaxhimi i Kostos 2 A. Lamaj
E Mërkurë 15:00-18:00 Taksim V.Durmishi
E Premte 15:00-18:00 Standartet e Kontabilitetit E. Lipi