Printo

Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike      

Orari Master Semestri i Parë 2017/2018
Master Shkencor Inxhinieri Informatike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Modelet e-business Dr. Esmeralda Hoxha
E Hënë 15:00-18:00 Algoritmikë dhe Strukturë të dhënash të Avancuar Dr. Eljona Proko
E Martë 15:00-18:00 Kerkim dhe Shperndarje Informacioni ne Web Dr.Roneda Muço
E Mërkurë 15:00-18:00 Planifikim dhe Menaxhim projektesh Software Dr.Eva Çipi
E Premte 15:00-18:00 Teknologji programimi Web Dr.Eva Çipi, Msc. Anduel Mehmeti
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Modelet e-business Dr. Esmeralda Hoxha
E Hënë 15:00-18:00 Algoritmikë dhe Strukturë të dhënash të Avancuar Dr. Eljona Proko
E Martë 15:00-18:00 Kerkim dhe Shperndarje Informacioni ne Web Dr.Roneda Muço
E Mërkurë 15:00-18:00 Planifikim dhe Menaxhim projektesh Software Dr.Eva Çipi
E Premte 15:00-18:00 Teknologji programimi Web Dr.Eva Çipi, Msc. Anduel Mehmeti
Master Shkencor Informatike Ekonomike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Modelet e-business Dr. Esmeralda Hoxha
E Hënë 15:00-18:00 Algoritmikë dhe Strukturë të dhënash të Avancuar Dr. Eljona Proko
E Martë 15:00-18:00 Kerkim dhe Shperndarje Informacioni ne Web Dr.Roneda Muço
E Mërkurë 15:00-18:00 Planifikim dhe Menaxhim projektesh Software Dr.Eva Çipi
E Premte 15:00-18:00 Teknologji programimi Web Dr.Eva Çipi, Msc. Anduel Mehmeti
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Modelet e-business Dr. Esmeralda Hoxha
E Hënë 15:00-18:00 Algoritmikë dhe Strukturë të dhënash të Avancuar Dr. Eljona Proko
E Martë 15:00-18:00 Kerkim dhe Shperndarje Informacioni ne Web Dr.Roneda Muço
E Mërkurë 15:00-18:00 Planifikim dhe Menaxhim projektesh Software Dr.Eva Çipi
E Premte 15:00-18:00 Teknologji programimi Web Dr.Eva Çipi, Msc. Anduel Mehmeti

Vizita: 1564