Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike      

Orari Master Semestri i Parë 2017/2018
Master Shkencor Drejtësi
E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00 - 18:00 E drejta nderkombetare penale M.Elezi, N.Ngucaj
E Hene 15:00 -18:00 Teknikat e negocimit nderkombetar S.Hoxha, N.Ngucaj
E Marte 15:00 - 18:00 E drejta pubkile nderkombetare e avancuar J.Goxha
E Merkure 15:00 - 18:00 Politikat Ekonomike S.Xhaferi
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00 - 18:00 E drejta nderkombetare penale M.Elezi, N.Ngucaj
E Hene 15:00 - 18:00 Teknikat e negocimit nderkombetar S.Hoxha, N.Ngucaj
E Marte 15:00 - 18:00 E drejta pubkile nderkombetare e avancuar J.Goxha
E Merkure 15:00 - 18:00 Politikat Ekonomike S.Xhaferi
Master Shkencor Drejtësi
Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00 - 18:00 Gjeografi politike dhe Ekonomike E.Zenelaj
E Hene 15:00 - 18:00 Teknikat e negocimit nderkombetar S.Hoxha, N.Ngucaj
E Marte 15:00 - 18:00 MIS A.Hoxha
E Merkure 15:00 - 18:00 Politikat Ekonomike S.Xhaferi
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00 - 18:00 Gjeografi politike dhe Ekonomike E.Zenelaj
E Hene 15:00 - 18:00 Teknikat e negocimit nderkombetar S.Hoxha, N.Ngucaj
E Marte 15:00 - 18:00 MIS A.Hoxha
E Merkure 15:00 - 18:00 Politikat Ekonomike S.Xhaferi