Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike      

Orari Master Semestri i Parë 2018/2019
Master Shkencor Drejtësi
E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hëne 15:00-16:00 Metoda Kerkimi E. Muco
E Martë 15:00-16:00 Marredheniet Publike E. Ohrani
E Enjte 15:00-16:00 E Drejte Administrative e Avancuar G. Mehmeti
E Shtunë 15:00-16:00 Administrim Publik A. Tartari
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hëne 15:00-16:00 Metoda Kerkimi E. Muco
E Martë 15:00-16:00 Marredheniet Publike E. Ohrani
E Enjte 15:00-16:00 E Drejte Administrative e Avancuar G. Mehmeti
E Shtunë 15:00-16:00 Administrim Publik A. Tartari
Master Shkencor Drejtësi
Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu