Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike      

Orari Master Semestri i Parë 2018/2019
Master Shkencor Inxhinieri Informatike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hëne 15:00-18:00 Metoda Kërkimi Dr.Ervin Muco, Dr. Syti Hysko
E Martë 15:00-18:00 Rrjeta Kompjuterike dhe Sisteme te Shpërndara Dr. Eva Çipi Msc. Anduel Mehmeti
E Enjte 15:00-18:00 Arkitekture Kompjuterash Dr. Alketa Hyso
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hëne 15:00-18:00 Metoda Kërkimi Dr.Ervin Muco, Dr. Syti Hysko
E Martë 15:00-18:00 Rrjeta Kompjuterike dhe Sisteme te Shpërndara Dr. Eva Çipi Msc. Anduel Mehmeti
E Enjte 15:00-18:00 Arkitekture Kompjuterash Dr. Alketa Hyso
Master Shkencor Informatike Ekonomike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hëne 15:00-18:00 Metoda Kërkimi Dr.Ervin Muco, Dr. Syti Hysko
E Martë 15:00-18:00 Rrjeta Kompjuterike dhe Sisteme te Shpërndara Dr. Eva Çipi, Msc. Anduel Mehmeti
E Mërkurë 15:00-18:00 Menaxhim Financiar Dr. Rudina Lipi
E Premte 15:00-18:00 Analize dhe Kontabilitet i Kostos Dr. Rudina Lipi
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hëne 15:00-18:00 Metoda Kërkimi Dr.Ervin Muco, Dr. Syti Hysko
E Martë 15:00-18:00 Rrjeta Kompjuterike dhe Sisteme te Shpërndara Dr. Eva Çipi, Msc. Anduel Mehmeti
E Mërkurë 15:00-18:00 Menaxhim Financiar Dr. Rudina Lipi
E Premte 15:00-18:00 Analize dhe Kontabilitet i Kostos Dr. Rudina Lipi