Revista Shkencore Pavarësia ofron mundësi për publikime falas të artikujve në versionin e saj online, ndërsa publikimi në versionin print kushton 50€ për botim, të cilat duhet të depozitohen në numrin e llogarisë 260292981020221, pranë Union Bank.