Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Drejtësi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-19 Histori e shtetit dhe e së drejtës 6 E.Zenelaj, F.Deliaj A3 09:30
2018-06-22 E drejtë Civile 6 J.Goxha, M.Skënderaj A4 09:30
2018-06-26 E Drejtë administrative 6 L.Licaj, M.Skënderaj A4 09:30
2018-07-02 E Drejtë publike 6 L.Damini, M.Elezi A4 09:30
2018-07-05 Anglisht 6 E.Dilo, A.Fega A4 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-19 E drejtë Penale e Posacme 6 A.Fega , M.Elezi A3 09:30
2018-06-22 Kriminalistike 6 M.Elezi, A.Fega A3 09:30
2018-06-26 Te drejtat e njeriut 6 S.Xhaferi; J.Goxha A3 09:30
2018-07-03 E Drejte Pune dhe sig shoqerore 6 M.Skënderaj S.Xhaferi A3 09:30
2018-07-05 Arsyetim Ligjor 6 A.Fega, J.Goxha A3 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-19 Praktika 6 J.Goxha, L.Licaj, M.Skënderaj A7 09:30
2018-06-22 E Drejte tregtare 6 J.Goxha, M.Skënderaj A7 09:30
2018-06-26 E Drejte e detyrimeve 6 L.Licaj, M.Skëndera A7 09:30
2018-07-03 E drejat e BE-së 6 J.Goxha, S.Xhaferi A7 09:30