Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Arkitekturë
Provime Viti i Parë
Duke u Përditësuar
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Dytë
Duke u Përditësuar
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Tretë
Duke u Përditësuar
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Katërt
Duke u Përditësuar
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Pestë
Duke u Përditësuar
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra