Printo

Revista Shkencore Pavarësia ofron për lexuesit kërkime shkencore në një gamë të gjerë disiplinash, përfshirë: ligje, ekonomi, informatikë, arkitekturë, etj. Revista ka filluar të botohet në numrin e saj të parë në vitin 2013. Revista botohet në shqip dhe anglisht, dy herë në vit, në Maj dhe Nëntor. 

 

 

Vizita: 2426