Printo
Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Drejtësi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Histori Shtetii dhe se drejtës në Shqipëri 6 B.Vrekaj, J.Goxha A4 09:30
2017-06-30 E Drejtë Civile 6 M.Skënderaj; A.Fega A4 09:30
2017-07-03 Anglisht 6 E.Dilo,F.Deliaj A4 09:30
2017-07-07 E Drejtë Publike 6 L.Damini,J.Goxha A4 09:30
2017-07-12 E Drejtë Administrative 6 L.Licaj, M.Skënderaj A4 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-28 E Drejtë Penale 6 A.Fega, L.Damini A3 09:30
2017-07-03 E Drejtë familjare 6 L.Damini, A.Fega A3 09:30
2017-07-07 Arsyetim Ligjor 6 S.Xhaferi,M.Skënderaj A3 09:30
2017-07-11 E Drejtë pune dhe Sig shoqërore 6 M.Skënderaj, J.goxha A3 09:30
2017-07-14 Kriminalistikë 6 M.Elezi,L.Damini A3 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Praktika 7 J.Goxha, L. Damini, A.fega A7 09:30
2017-06-30 E Drejtë e Detyrimeve dhe e kontratave 6 L.Licaj, L.Damini . A7 09:30
2017-07-04 E Drejta Evropiane 6 a7 09:30
2017-07-10 E Drejtë tregtare 6 M.Elezi, J.Goxha A7 09:30
2017-07-17 Diploma 7 A7 09:30

Vizita: 2621