Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Arkitekturë
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Matematike 6 J.Hodaj, E. Robi A4 09:30
2017-07-03 Anglisht 4 E. Dilo, R. Lip A4 09:30
2017-07-07 Histori arkitekture1 6 B.Vrekaj, A.Durolli A1 09:30
2017-07-11 Studio 1 12 M.Angjeli, H.Canaj A1 09:30
2017-07-12 Vizatim Arkitektonik 12 O.Ajazi, A.Durolli A1 09:30
2017-07-14 Gjeometri Deskriptive M.Angjeli, H.Canaj A1 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-07-03 Vizatim me Kompiuter 12 S. Hysenaj, A. Canaj A1 09:30
2017-07-04 Topografi 6 L.Bonjako, O.Ajazi A1 09:30
2017-07-07 Statike dhe kostruksione 1 12 F.Saliu, H.Canaj A1 09:30
2017-07-11 Histori Arkitekture 2 6 S.Sukaj, A.Durolli A1 09:30
2017-07-14 Studio 2 12 M.Karocieri, A.Durolli A1 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-30 Statike dhe Kostruksione 2 12 H.Canaj, M.Karocieri A1 09:30
2017-07-04 Rilevim 6 L.Bonjako, O.Ajazi A1 09:30
2017-07-07 Studio 3 12 A.Durolli, H.Canaj A1 09:30
2017-07-13 Interier 6 M.Angjeli, A.Durolli A1 09:30
2017-07-14 Urbanistike 12 A.Durolli, M. Karocieri A1 09:30
Provime Viti i Katërt
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Impiante teknike 6 F.Saliu, E.Bonjako A1 09:30
2017-07-03 Men. Projektesh 12 H.Canaj, M. Karocieri A1 09:30
2017-07-07 Teknologji Ark. 2 6 F. Saliu, H.Canaj A1 09:30
2017-07-12 Restaurim dhe Konsolidim 12 M.Karocieri, H.Canaj A1 09:30
2017-07-14 Studio 4 12 S.Hysenaj, A.Durolli A1 09:30
Provime Viti i Pestë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-07-03 Studio 5 12 S.Sukaj, M.Angjeli A1 09:30
2017-07-07 Legjislacion 6 A. Fega A1 09:30
2017-07-11 Projektim Ambiental 12 S.Sukaj, A.Durolli A1 09:30
2017-07-17 Diploma A1 09:30