Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike      

Orari Master Semestri i Parë 2017/2018
Master Shkencor Drejtësi
E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00 - 18:00 E drejta nderkombetare penale M.Elezi, N.Ngucaj
E Hene 15:00 -18:00 Teknikat e negocimit nderkombetar S.Hoxha, N.Ngucaj
E Marte 15:00 - 18:00 E drejta pubkile nderkombetare e avancuar J.Goxha
E Merkure 15:00 - 18:00 Politikat Ekonomike S.Xhaferi
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00 - 18:00 E drejta nderkombetare penale M.Elezi, N.Ngucaj
E Hene 15:00 - 18:00 Teknikat e negocimit nderkombetar S.Hoxha, N.Ngucaj
E Marte 15:00 - 18:00 E drejta pubkile nderkombetare e avancuar J.Goxha
E Merkure 15:00 - 18:00 Politikat Ekonomike S.Xhaferi
Master Shkencor Drejtësi
Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00 - 18:00 Gjeografi politike dhe Ekonomike E.Zenelaj
E Hene 15:00 - 18:00 Teknikat e negocimit nderkombetar S.Hoxha, N.Ngucaj
E Marte 15:00 - 18:00 MIS A.Hoxha
E Merkure 15:00 - 18:00 Politikat Ekonomike S.Xhaferi
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00 - 18:00 Gjeografi politike dhe Ekonomike E.Zenelaj
E Hene 15:00 - 18:00 Teknikat e negocimit nderkombetar S.Hoxha, N.Ngucaj
E Marte 15:00 - 18:00 MIS A.Hoxha
E Merkure 15:00 - 18:00 Politikat Ekonomike S.Xhaferi

Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike       

Orari Master Semestri i Parë 2017/2018
Master Shkencor Ekonomi
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Buxhetim Publik E.Cakrani
E Hene 15:00-18:00 Etika dhe komunikimi ne Administraten Publike M.Murati
E Marte 15:00-18:00 MIS E.Hoxha
E Merkure 15:00-18:00 Manaxhim Financiar R.Lipi
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Buxhetim Publik E.Cakrani
E Hene 15:00-18:00 Etika dhe komunikimi ne Administraten Publike m,Murati
E Marte 15:00-18:00 MIS E.Hoxha
Master Profesional Ekonomi
DitaOraLëndaPedagogu
E Enjte 15:00-18:00 Analiza, Kontabiliteti dhe Menaxhimi i Kostos R.Lipi
E hene 15:00-18:00 Kontabilitet i Avancuar V.Durmishi
E Marte 15:00-18:00 Manaxhim dhe Vleresim Rrisku A.Lamaj
E Merkure 15:00-18:00 Manaxhim Financiar R.Lipi

Orar Master       Ekonomi        Drejtesi       Shkenca Politike       Inxhinieri Informatike        

The file orari_master/orari_master_shpl.php does not exist or is not readable!

Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike      

Orari Master Semestri i Parë 2017/2018
Master Shkencor Inxhinieri Informatike
Viti i Parë/Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hene 15:00-18:00 Baza te Dhenash A.Hyso
E Marte 15:00-18:00 MIS E.Hoxha
E Merkure 15:00-18:00 Sisteme Operative te Avancuara E.Hoxha, A,Mehmeti
Master Shkencor Informatike Ekonomike
Viti i Parë/Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hene 15:00-18:00 Baza te Dhenash A.Hyso
E Marte 15:00-18:00 MIS E.Hoxha
E Merkure 15:00-18:00 Sisteme Operative te Avancuara E.Hoxha, A,Mehmeti