MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare MSH-Inxhinieri Informatike MSH-Informatikë Ekonomike MSH-Financë publike dhe Administrim Publik MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

Sezoni i I 2017-2018<
Master Shkencore
E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2018-02-21 Poltikat Ekonomike S.Xhaferi. E Zenelaj A3 15:00
2018-02-22 E drejtë ndërkombëtare penale N.Ngucaj, M.Elezi A4 15:00
2018-02-27 Teknikat e negocimit N.Ngucaj, M.Elezi A4 15:00
2018-03-01 E Drejta ndërkombëtare publike e avancuar J.Goxha, M.Skënderaj A4 15:00
Provime Viti i Dytë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2018-02-21 Poltikat Ekonomike S.Xhaferi. E Zenelaj A3 15:00
2018-02-22 E drejtë ndërkombëtare penale N.Ngucaj, M.Elezi A4 15:00
2018-02-27 Teknikat e negocimit N.Ngucaj, M.Elezi A4 15:00
2018-03-01 E Drejta ndërkombëtare publike e avancuar J.Goxha, M.Skënderaj A4 15:00