Orar Master       Ekonomi        Drejtesi         Inxhinieri Informatike      

Orari Master Semestri i Parë 2017/2018
Master Shkencor Drejtësi
E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hënë 15:00-18:00 Menaxhim dhe vleresim projekti R. Lipi
E Martë 15:00-18:00 E drejte kushtetuese e krahasuar M.Elezi
E Mërkurë 15:00-18:00 E drejte e punes e krahasuar G. Mehmeti
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hënë 15:00-18:00 Menaxhim dhe vleresim projekti R. Lipi
E Martë 15:00-18:00 E drejte kushtetuese e krahasuar M.Elezi
E Mërkurë 15:00-18:00 E drejte e punes e krahasuar G. Mehmeti
Master Shkencor Drejtësi
Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare
Viti i Parë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hënë 15:00-18:00 Menaxhim dhe vleresim projekti R. Lipi
E Martë 15:00-18:00 Politika e jashtme e SHBA E. Zenelaj
E Mërkuë 15:00-18:00 Sistemet e qeverisjes evropiane S.Xhaferi
Viti i Dytë
DitaOraLëndaPedagogu
E Hënë 15:00-18:00 Menaxhim dhe vleresim projekti R. Lipi
E Martë 15:00-18:00 Politika e jashtme e SHBA E. Zenelaj
E Mërkuë 15:00-18:00 Sistemet e qeverisjes evropiane S.Xhaferi