Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

 

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Inxhinieri Informatike
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Matematikë 6 J.Hodaj, E.Hoxha A7 09:30
2017-06-30 Informatike (Gjuha C) 7 E.Robi, D.Dafa A3 09:30
2017-07-03 Anglisht 4 E.Dilo, E.Robi A7 09:30
2017-07-07 Fizike 6 E.Liçaj, J.Hodaj A7 09:30
2017-07-12 Metoda Llogaritëse 6 J.Hodaj, E.Hoxha A7 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Baza të Kontrollit të Sistemeve 6 L.Bilalaj, K.Ibrahimi A7 09:30
2017-06-30 Algoritmike dhe Strukturë të Dhënash 6 A.Mehmeti, E.Hoxha A7 09:30
2017-07-03 Rrjeta Kompjuterike 7 E.Hoxha, L.Bilalaj A7 09:30
2017-07-07 Programim OO, Java 6 E.Robi, A.Mehmeti; A7 09:30
2017-07-13 Sisteme Elektronike dhe Rrjeta logjike 6 L.Bilalaj, K.Ibrahimi A7 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Programim Web 6 D.Dafa, P.Mezani A7 09:30
2017-07-04 Telekomunikacion 6 E.Hoxha, L.Bilalaj A7 09:30
2017-07-06 Praktika 5 A2 09:30
2017-07-10 Matlab 4 E.Robi, P.Mezani A7 09:30
2017-07-14 Linux 4 A.Mehmeti, E.Hoxha A7 09:30
2017-07-20 Diploma 7 A2 09:30