Orari   Ekonomi       Drejtesi       Shkenca Politike        Inxhinieri Informatike       Arkitekture    

Inxhinieri Informatike
Viti i I
OraE HeneE MarteE MerkureE EnjteE Premte
08:30-09:30
FizikeA6
MatematikeA3
InformatikeA2
InformatikeA2
InformatikeA2
LeksionE. Licaj LeksionJ. Hodaj LeksionE. Robi LeksionE. Robi SeminarE. Robi
09:35-10:35
FizikeA6
MatematikeA3
InformatikeA2
AnglishtA3
FizikeA6
SeminarE. Licaj SeminarJ. Hodaj SeminarE. Robi LeksionE. Robi SeminarE. Licaj
10:45-11:45
MatematikeA3
InformatikeA2
AnglishtA3
Metoda LlogariteseA6
Metoda LlogariteseA6
LeksionJ. Hodaj LeksionE. Robi LeksionE. Dilo SeminarA. Hyso LeksionJ. Hodaj
11:50-12:50
MatematikeA3
AnglishtA3
FizikeA6
Metoda LlogariteseA6
Metoda LlogariteseA6
SeminarJ. Hodaj LeksionE. Dilo SeminarE. Licaj SeminarA. Hyso LeksionJ. Hodaj
Viti i II
OraE HeneE MarteE MerkureE EnjteE Premte
08.30-09.30
Sisteme ElektronikeA10
AlgoritmikeA10
Kontroll SistemeshA10
AlgoritmikeA10
Rrjetat e Kom.A10
LeksionL. Bilalaj Leksion  LeksionL. Bilalaj Leksion  LeksionE. Hoxha
09.35-10.35
Sisteme ElektronikeA10
AlgoritmikeA10
Kontroll SistemeshA10
AlgoritmikeA10
Rrjetat e Kom.A10
SeminarL. Bilalaj Leksion  SeminarL. Bilalaj Seminar  SeminarL. Bilalaj
10.45-11.45
Programim O.O.A10
Rrjetat e Kom.A10
Programim O.O.A10
Sisteme ElektronikeA10
Kontroll SistemeshA10
LeksionA. Mehmeti LeksionE. Hoxha LeksionA. Mehmeti LeksionL. Bilalaj LeksionL. Bilalaj
11.50-12.50
Programim O.O.A10
Rrjetat e Kom.A10
Programim O.O.A10
Sisteme ElektronikeA10
Kontroll SistemeshA10
SeminarA. Mehmeti LeksionE. Hoxha SeminarA. Mehmeti LeksionL. Bilalaj LeksionL. Bilalaj
12.55-13.55
  
Rrjetat e Kom.A10
  
  
  
   SeminarL. Bilalaj         
Viti i III
OraE HeneE MarteE MerkureE EnjteE Premte
08.30-09.30
LinuxA2
LinuxA2
MatLabA6
LinuxA6
LinuxA6
LeksionA. Mehmeti SeminarA. Mehmeti LeksionD. Dafa LeksionA. Mehmeti SeminarA. Mehmeti
09.35-10.35
Programim ne WebA2
Programim ne WebA2
Programim ne WebA6
MatLabA2
MatLabA2
LeksionD. Dafa SeminarD. Dafa LeksionD. Dafa SeminarD. Dafa LeksionD. Dafa
10.45-11.45
Inteligjenca Art.A2
Programim ne WebA6
Programim ne WebA2
Inteligjenca Art.A2
MatLabA2
LeksionE. Robi LeksionD. Dafa LeksionD. Dafa LeksionE. Robi LeksionD. Dafa
11.50-12.50
Inteligjenca Art.A2
Inteligjenca Art.A2
  
Inteligjenca Art.A2
  
LeksionE. Robi SeminarE. Robi    LeksionE. Robi