Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

     

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Ekonomi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-18 E Drejta ne biznes 6 M..Elezi/V.Durmish A3 09:30
2018-06-22 Ekonomiks 2 6 B.Dhrami/R.Lipi A3 09:30
2018-06-26 Baza finance 6 B.Çakerri/A.Lamaj A3 09:30
2018-06-29 Matematike 6 E.Dilo/ B.Çakerri A3 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-19 Marketing 6 M. Murati/R.lipi A3 09:30
2018-06-22 Kontabilitet Financiar 6 Kontabilitet Financiar A3 09:30
2018-06-26 Menaxhim B. Njerezor 6 M.Murati/R.Lipi A3 09:30
2018-07-02 Sjellje organizative 6 B.Dhrami/V.Durmishi A3 09:30
2018-07-06 Drejtim Financiar 2 6 A.Lamaj/R.Lipi A3 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2018-06-14 Praktika 6 A4 09:30
2018-06-18 Kontabilitet Kosto-Drejtim 6 B.Çakerri/V.Durmishi A3 09:30
2018-06-22 Tregje Financiare 6 A.Lamaj/B.Dhrami A3 09:30
2018-06-27 Menaxhim operacional 6 E. Pulaj/B.Dhrami A3 09:30
2018-07-02 Etika ne Kontabilitet 6 B.Çakerri/V.Durmishi A3 09:30
2018-07-09 Diploma 6 A7 09:30