Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

     

Sezoni i Verës Semestri i Dytë 2017
Ekonomi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Matematike 12 J.Hodaj, E.Robi A4 09:30
2017-06-30 Ekonomiks 6 E.Cakrani, B.Cakerr A4 09:30
2017-07-03 Anglisht 4 E.Dilo, R.Lip A4 09:30
2017-07-04 Baza Finance 8 R.Lipi, B.Dhrami A4 09:30
2017-07-07 E Drejta në Biznes 4 L.Damini, A.Lama A4 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Komunikim në Boten e Biznesit 4 T.Mehilli, V.Durmishi A7 09:30
2017-06-30 Kontabilitet Financiar 4 V.Durmishi, A.Lama A7 09:30
2017-07-03 Drejtim Financiar 12 R.Lipi, B.Cakerri A7 09:30
2017-07-07 Sjellje Organizative 6 B.Dhrami, E.Cakran A7 09:30
2017-07-11 Menaxhim Marketing 12 M.Murati, B.Dhrami A7 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2017-06-27 Etika në Kontabilitet 4 B.Cakerri, R.Lipi A7 09:30
2017-06-29 Kontabilitet Kosto-Drejtimi 8 V.Durmishi, B.Cakerri A7 09:30
2017-06-30 Praktika 5 09:30
2017-07-05 Biznes Nderkombetar 6 M.Murati, B.Dhrami A7 09:30
2017-07-11 Menaxhim Opearcionesh 6 B.Dhrami, E.Cakrani A7 09:30
2017-07-17 Diplome 7 A7 09:30