MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare  MSH-Inxhinieri Informatike   MSH-Informatikë Ekonomike   MSH-Financë publike dhe Administrim Publik  MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i I 2017-2018<
Master Profesional
Financë dhe Kontabilitet i Firmave
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2018-02-20 Manaxhim dhe vleresim Rrisku A.Lamaj/V.Durmishi A3 15:00
2018-02-22 Manaxhim Financiar R. Lipi/A.Lamaj A3 15:00
2018-02-26 Kontabilitet i Avancuar V. Durmishi/A.Lamaj A3 15:00
2018-03-01 Analiza dhe Menaxhimi i Kostos 1 R..Lipi/V.Durmishi A3 15:00

MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare MSH-Inxhinieri Informatike MSH-Informatikë Ekonomike MSH-Financë publike dhe Administrim Publik MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i I 2017-2018
Master Shkencor
Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2018-02-21 Poltikat Ekonomike S.Xhaferi. E Zenelaj A3 15
2018-02-22 Gjeografi politike dhe Ekonomike E.Zenelaj, M.Skënderaj A4 15:00
2018-02-26 Mis E.Hoxha, M.Elezi A4 15:00
2018-02-27 Teknikat e negocimit N.Ngucaj, M.Elezi A4 15:00
Provime Viti i Dytë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2018-02-21 Poltikat Ekonomike S.Xhaferi. E Zenelaj A3 15:00
2018-02-22 Gjeografi politike dhe Ekonomike E.Zenelaj, M.Skënderaj A4 15:00
2018-02-26 Mis E.Hoxha, M.Elezi A4 15:00
2018-02-27 Teknikat e negocimit N.Ngucaj, M.Elezi A4 15:00

MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare MSH-Inxhinieri Informatike MSH-Informatikë Ekonomike MSH-Financë publike dhe Administrim Publik MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i I 2017-2018
Master Shkencore Inxhinieri Informatike
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2018-02-21 Databaze II A.Hyso; A.Mehmeti A7 15:00
2018-02-26 MIS(Menagement Information Systems) E.Hoxha; A.Mehmeti A3 15:00
2018-02-28 Sisteme Operative te Avancuara E.Hoxha; A.Mehmeti A7 15:00
Provime Viti i Dytë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2018-02-21 Databaze II A.Hyso; A.Mehmeti A7 15:00
2018-02-26 MIS(Menagement Information Systems) E.Hoxha; A.Mehmeti A3 15:00
2018-02-28 Sisteme Operative te Avancuara E.Hoxha; A.Mehmeti A7 15:00

MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare MSH-Inxhinieri Informatike MSH-Informatikë Ekonomike MSH-Financë publike dhe Administrim Publik MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i I 2017-2018
Master Shkencore Informatikë Ekonomike
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2018-02-21 Databaze II A.Hyso; A.Mehmeti A7 15:00
2018-02-26 MIS(Menagement Information Systems) E.Hoxha; A.Mehmeti A3 15:00
Provime Viti i Dytë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2018-02-21 Databaze II A.Hyso; A.Mehmeti A7 15:00
2018-02-26 MIS(Menagement Information Systems) E.Hoxha; A.Mehmeti A3 15:00