Print

Të gjithë kandidatët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e dytë dhe janë shpallur fitues, duhet të kryejnë procesin e regjistrimit online dhe me dokumentacion në sekretaritë mësimore të SHPAL “Pavarësia”, nga data 13 deri në datën 16 Tetor 2016.

Video Tutorial 


Hits: 2718