Trupa e Teatrit "Pavarësia"sjellë ne skenë:

Jo të gjithë hajdutët vijnë për keq ....

Ftohen të marrin pjesë të gjithë subjektet e interesuar në tenderin me procedurë “tender i hapur”, për blerjen e pajisjeve, me fond limit 10.550 euro, i cili do të zhvillohet në datën 20.06.2016, pranë ambienteve të SHPALPV, ora 11:00.

 

Në kuadër të aktiviteteve të zhvilluara për parandalimin e dhunës dhe ngjarjeve të rënda në marrëdhëniet familjare, Departamenti i Drejtësisë dhe Shkencave Politike, në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë, Qarku Vlorë, zhvilluan një takim sensibilizues në ambientet e SHPAL “Pavarësia”. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të institucioneve të ndryshme të qytetit, të organizatave dhe shoqatave, si dhe studentë dhe

 

U zhvillua   në ambientet e SHPAL "Pavarësia", Vlorë, takimi 3 ditor i projektit "Enchase", me pjesëmarrjen e partnerëve shqiptarë dhe evropianë: APAAL, UET, Ministria e Arsimit dhe Sportit, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, UKOLD Koblenz, Gjermani, QANU, Hollandë dhe CESIE, Itali.