Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë”, I licensuar më date 12.03.2009  me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 279, hyrë në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare” nr 41/2009, vjen në hapsirën universitare shqiptare e atë Europiane me një mision të qartë dhe një identitet të mirëprojektuar.

Kolegji Universitar “Pavarësia Vlorë” me synimin të jetë vendi ku formohen profesionalisht dhe ndërtojnë bazat e së ardhmes gjithë ata student që këkrojnë arsim cilësor, në të njëjtën kohë paraqet një vlerë të shtuar intelektuale, kulturore e qytetarie në rajon. I përbërë nga dy Fakultete:

Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore dhe Fakulteti i Shkencave të Aplikuara, oferta studimore e Kolegjit Universitar “Pavarësia Vlorë” prezantohet jo vetëm e pasur dhe e diversifikuar në tituj diplomash dhe fusha studimi , por në të njëjtën kohë bëhet garant për punësim e zhvillim të sigurt të të diplomuarve të vet.

Kolegji ynë përfaqëson një institucion që forcon fuqishëm jo vetëm proceset didaktike e formuese, por që vazhdimisht fokusohet dhe përfshihet në kërkimin shkencor në nivele Europiane, duke u shndërruar në një në një institucion kërkimi i arsimit të lartë, i cili plotëson e forcon standartet ndërkombëtare në lidhje me arsimin e lartë. Në të njëjtën kohë, ne jemi jo vetëm vendi ku ndërtojnë bazat e një karriere të suksesshme e të qëndrueshme për  studentët tanë, por  institucioni që mbështet dhe nxit zhvillimin akademik dhe shkencor të stafit dhe ekspertëve tanë, të cilët përmes marrëveshjeve me partnerët tanë Europianë e ndërkombëtarë, do të zhvillojnë e drejtojnë kërkime shkencore të mirëfillta me ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik e social të rajonit.

Me urimin e një rrugëtimi të suksesshëm së bashku, ju mirëpresim.

 

Rektori

Prof. Dr. Luan Gjonçaj

Koordinator për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit i Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale

Dr. Engjëllushe ZenelajThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +355 33 411 555
  +355 33 411 666
Adresa: Bulevardi Vlorë-Skelë, PO Box Posta/Vlorë, Albania/Shqipëri, Vlorë Al 9401, Vlorë
Website: www.unipavaresia.edu.al
Orari: E Hënë - E Enjte 08:30 - 16:00
  E Premte 08:30 - 14:00

 

 

 

      

SHPAL “Pavarësia”, i liçensuar më datë 12.03.2009 me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 279, hyrë në fuqi pas botimit në “Fletoren Zyrtare” Nr. 41/2009, vjen në hapësirën universitare shqiptare e atë Europiane me një mision të qartë dhe një identitet të mirëprojektuar.

SHPAL “Pavarësia” synon të jetë vendi ku formohen profesionalisht dhe ndërtojnë bazat e së ardhmes gjithë ata studentë që kërkojnë arsim cilësor, në të njëjtën kohë paraqet një vlerë të shtuar intelektuale, kultorore e qytetarie në rajon.
I përberë nga dy Fakultete: Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore dhe Fakulteti i Shkencave të Aplikuara oferta studimore e SHPAL “Pavarësia” prezantohet jo vetëm e pasur dhe e diversifikuar në tituj diplomash dhe fusha studimi, por në të njëjtën kohë bëhet garant për punësim e zhvillim të sigurt të të diplomuarve të vet.
Universiteti ynë përfaqëson një institucion që forcon fuqishëm jo vetëm proceset didaktike e formuese, por që vazhdimisht fokusohet dhe përfshihet në kërkimin shkencor në nivele Europiane, duke u shndërruar në një universitet kërkimi, i cili plotëson e forcon standartet ndërkombëtare në lidhje me arsimin e lartë.
Në të njëjtën kohë, ne jemi jo vetëm vendi ku ndërtojnë bazat e një karriere të sukseshme e të qëndrueshme studentët tanë, por institucioni që mbështet dhe nxit zhvillimin akademik dhe shkencor të stafit dhe ekspertëve tanë, të cilët përmes marrëveshjeve me partnerët tanë Europian e ndërkombëtare, do të zhvillojnë e drejtojnë kërkime shkencore të mirëfillta me ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin ekonomik e social të rajonit.
Me urimin e një rrugëtimi të sukseshëm së bashku, ju mirëpresim.

Subcategories