Shqip Shqip English English
E Enjte 27 Gusht 2015
Aplikime për staf akademik

Aplikime për staf akademik

Shkolla Private e Arsimit të Lartë “Pavarësia” Vlorë, hap  procedurat e aplikimeve për staf akademik , efektiv dhe joefektiv, për vitin akademik 2015-2016,  në Shkenca Politike, Drejtësi, Inxhinieri Informatike, Ekonomi, Arkitekturë, Edukim fizik dhe sporte, për të dy ciklet, bachelor dhe master!

Seminar Ndërkombëtar Elbasan

Seminar Ndërkombëtar Elbasan

Zyra “Erasmus+”, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit në bashkëpunim me ekspertët HERE dhe Universitetin “Aleksandër Xhuvani” të Elbasanit organizoi më datë 16 Qershor 2015, seminarin kombëtar me temë “Organizimi i brendshëm i universiteteve dhe rritja e kapaciteteve për qeverisjen”.

TAKIM ME STUDENTË DHE PEDAGOGË TË SHPAL

TAKIM ME STUDENTË DHE PEDAGOGË TË SHPAL "PAVARËSIA".

Në ambjentet e SHPAL “Pavarësia”, kandidati për Bashkinë e Vlorës Z. Dritan Leli organizoi një takim me studentë dhe pedagogë të këtij institucioni.

Takim informal me Biznesmenë të suksesshsëm të Qarkut të Vlorës

Takim informal me Biznesmenë të suksesshsëm të Qarkut të Vlorës

Të  rinjtë kanë nevojë që  të inkurajohen për   të mësuar si  të identifikojnë mundësitë, si të kërkojnë informacion, si të zgjidhin problemet e ndryshme apo të punojnë në   grup.

SHPAL Pavarësia Vlorë - I Akredituar

SHPAL "PAVARËSIA" VLORË
Hap regjistrimet 2015-2016 për Studentët 
Bachelor dhe Master! 
për më shumë informacion klikoni këtu!
 
 
 

Studimet Master

Më datën 1.12.2011, me vendim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës Nr. 388, Prot. 4342, dt. 10.08.2011 mbëshetur në vendimin e Agjensise së Akreditimit No.149 dt 18.02.2011, fillon lëvrimi në auditor i studimeve master në SHPLA Pavarësia. Janë plot 15 tituj Master Shkencor e Profesionalë, të cilat ofrojnë formim, specializim dhe avancim në profesione të mirëfillta, më të kerkuarat nga tregu i punës sot si dhe avancim akademik të metejshem në fusha studimi, të cilat janë jo vetëm sot shumë atraktive, por që sigurojnë punësueshmëri të lartë në të ardhmen.

Këto studime vijnë në formen e 8 Masterave Profesionale në:

 • Specialist i të Drejtës për Shoqëritë Tregtare
 • Specialist i të Drejtës për Sistemin Bankar
 • Specialist i të Drejtës për Administratën Publike
 • Financë dhe Bankë
 • Financë dhe Kontabilitetin e Firmave
 • Aplikime Sistemesh Informatike në Administratën Publike
 • Administrim Sistemesh dhe Rrjetesh
 • Specialist Programues Sistemesh Softwer

 

Po ashtu, oferta studimore përfshin 7 Master Shkencor në:

 • E Drejtë Private dhe e Drejtë Ndërkombëtare Private
 • E Drejtë Publike dhe e Drejtë Ndërkombëtare Publike
 • Financa Publike dhe Administrim Publik
 • Studime Europiane
 • Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare
 • Inxhinieri Informatike
 • Informatikë Ekonomike

 

Për cdo interesim në lidhje me kalendarin akademik për keto studime apo rregjistrime në to, mund të drejtoheni pranë Sekretarise Mesimore të SPAL Pavaresia dhe Departamenteve të Ekonomisë, Drejtesisë, Inxhinierisë Informatike dhe Shkencave Politike prej orës 8.00 deri në 16.00 nga dita e Hëne deri në diten e Premte.
Kalendari akademik për këto studime do te gjendet në faqen home të websitit zyrtar të SHPAL Pavrësia Vlorë.

 

Vizito Pavarësia Vlorë

Për të vizituar ambjentete tona , thjesht klikoni këtu.

Anuari