Shqip Shqip English English
E Mërkurë 27 Maj 2015
Forumi mbi të Drejtën

Forumi mbi të Drejtën

Shkolla private e arsimit të larte "Pavarësia" Vlorë organizon: “FORUMI MBI TË DREJTËN ”me temë "Dilema kushtetuese rreth parashkrimit fitues“ Relator Magj. Florjan Kalaja

Ceremonia e Diplomimit Bachelor & Master 2014!

Ceremonia e Diplomimit Bachelor & Master 2014!

Më datë 25.07.2014  SHPAL Pavarësia Vlorë, në prani të studentëve, familjarëve dhe personaliteteve të ftuar zhvilloi ceremoninë e diplomimit të studentëve në nivelin Bachelor dhe Master,

 

Vlorë e stërlashtë – në gjurmë të një zbulimi

Vlorë e stërlashtë – në gjurmë të një zbulimi

Në datë 19.06.2014, ora 11.00, në sallën Aula Magna të Shkollës Private të Arsimit të Lartë “Pavarësia”, Vlorë, u përurua dokumentari “Vlorë e stërlashtë – në gjurmë të një zbulimi”

Gjyq imitues

Gjyq imitues "Kërkim Trashëgimie"

Ndër objektivat e institucionit tonë është pajisja e studentëve me shprehi praktike dhe teorike. Nëkëtë kuadër gjyqi imitues u ka krijuar mundësinë studentëve që të vënë në praktikë atë që kanë mësuar në teori. Aktiviteti është zhvilluar pas traditës së krijuar nga vitet e mëparshme.

SHPAL Pavarësia Vlorë - I Akredituar

SHPAL "PAVARËSIA" VLORË
Shtyhet afati i transferimit te studimeve ne programet e studimit te ciklit te pare dhe ciklit te dyte te studimeve, per vitin akademik 2014-2015 ne periudhen 25 shkurt deri me 16 mars 2015, bazuar ne Udhezimin Nr.5, date 25.02.2015 te MAS.
 
Stafi Akademik!

Studimet Master

Më datën 1.12.2011, me vendim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës Nr. 388, Prot. 4342, dt. 10.08.2011 mbëshetur në vendimin e Agjensise së Akreditimit No.149 dt 18.02.2011, fillon lëvrimi në auditor i studimeve master në SHPLA Pavarësia. Janë plot 15 tituj Master Shkencor e Profesionalë, të cilat ofrojnë formim, specializim dhe avancim në profesione të mirëfillta, më të kerkuarat nga tregu i punës sot si dhe avancim akademik të metejshem në fusha studimi, të cilat janë jo vetëm sot shumë atraktive, por që sigurojnë punësueshmëri të lartë në të ardhmen.

Këto studime vijnë në formen e 8 Masterave Profesionale në:

 • Specialist i të Drejtës për Shoqëritë Tregtare
 • Specialist i të Drejtës për Sistemin Bankar
 • Specialist i të Drejtës për Administratën Publike
 • Financë dhe Bankë
 • Financë dhe Kontabilitetin e Firmave
 • Aplikime Sistemesh Informatike në Administratën Publike
 • Administrim Sistemesh dhe Rrjetesh
 • Specialist Programues Sistemesh Softwer

 

Po ashtu, oferta studimore përfshin 7 Master Shkencor në:

 • E Drejtë Private dhe e Drejtë Ndërkombëtare Private
 • E Drejtë Publike dhe e Drejtë Ndërkombëtare Publike
 • Financa Publike dhe Administrim Publik
 • Studime Europiane
 • Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare
 • Inxhinieri Informatike
 • Informatikë Ekonomike

 

Për cdo interesim në lidhje me kalendarin akademik për keto studime apo rregjistrime në to, mund të drejtoheni pranë Sekretarise Mesimore të SPAL Pavaresia dhe Departamenteve të Ekonomisë, Drejtesisë, Inxhinierisë Informatike dhe Shkencave Politike prej orës 8.00 deri në 16.00 nga dita e Hëne deri në diten e Premte.
Kalendari akademik për këto studime do te gjendet në faqen home të websitit zyrtar të SHPAL Pavrësia Vlorë.

 

Vizito Pavarësia Vlorë

Për të vizituar ambjentete tona , thjesht klikoni këtu.

Anuari