Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

     

Sezoni i Dimrit Semestri i Parë 2019
Ekonomi
Provime Viti i Parë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2019-02-18 Informatike 6 E.Robi/J.Hodaj A3 09:30
2019-02-20 Matematike 6 S.Hysko/J.Hodaj A3 09:30
2019-02-22 Manaxhim Biznesi 6 B.Dhrami/B.Çakerri A3 09:30
2019-02-27 Shkrim Akademik 6 S.Xhaferi/B.Dhrami A3 09:30
Provime Viti i Dytë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2019-02-15 MBNJ 6 T.Mehilli/R.Lipi A3 09:30
2019-02-18 Drejtim Financiar1 6 R.Lipi/B.Çakerri A3 09:30
2019-02-22 Probabilitet - Statistike 6 J.Hodaj/ R.Lipi A3 09:30
2019-02-25 Parimet e Kontabilitetit 6 M.Balaj/R.Lipi A3 09:30
2019-02-28 Hyrje ne Marketing 6 M.Murati/B. Dhrami A3 09:30
Provime Viti i Tretë
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
2019-02-12 Kontabilitet Publik 6 B.Çakerri/R.Lipi A8 09:30
2019-02-15 Biznes Nderkombetar 6 M.Murati/T. Mehilli A3 09:30
2019-02-18 Ekonomiks Pune 6 B.Dhrami/B.Çakerri A3 09:30
2019-02-22 Tregje financiare 6 B.Cakerri/B.Dhrami A3 09:30