MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare  MSH-Inxhinieri Informatike   MSH-Informatikë Ekonomike   MSH-Financë publike dhe Administrim Publik  MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i I 2017-2018<
Master Profesional
Financë dhe Kontabilitet i Firmave
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2018-02-20 Manaxhim dhe vleresim Rrisku A.Lamaj/V.Durmishi A3 15:00
2018-02-22 Manaxhim Financiar R. Lipi/A.Lamaj A3 15:00
2018-02-26 Kontabilitet i Avancuar V. Durmishi/A.Lamaj A3 15:00
2018-03-01 Analiza dhe Menaxhimi i Kostos 1 R..Lipi/V.Durmishi A3 15:00