MP-Financë dhe Kontabilitet i Firmave MSH-Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare MSH-Inxhinieri Informatike MSH-Informatikë Ekonomike MSH-Financë publike dhe Administrim Publik MSH-E Drejtë Publike dhe Ndërkombëtare Publike

 

Sezoni i I 2017-2018
Master Shkencore
Financë Publike dhe Administrim Publik
Provime Viti i Parë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2018-02-20 Etike dhe Komunikim ne Administraten Publike M.Murati/R.Lipi A3 15:00
2018-02-22 Menaxhim Financiar R.Lipi/A.Lamaj A3 15:00
2018-02-26 Menaxhim i Informacionit dhe Teknokogjise ( MIS ) E.Hoxha/V.Durmishi A3 15:00
2018-02-28 Buxhetimi Publik E.Pulaj/V.Durmishi A3 15:00
Provime Viti i Dytë
DataLëndaKomisioniAulaOra
2018-02-20 Etike dhe Komunikim ne Administraten Publike M.Murati/R.Lipi a3 15:00
2018-02-26 Menaxhim i Informacionit dhe Teknokogjise ( MIS ) E.Hoxha/V.Durmishi a3 15:00
2018-02-28 Buxhetimi Publik E.Pulaj/V.Durmishi A3 15:00