Provime Ekonomi Drejtësi Shkenca Politike Inxhinieri Informatike Arkitekturë

     

Sezoni i Dimrit Semestri i Dytë 2019
Ekonomi
Provime Viti i Parë
Duke u Përditësuar
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Dytë
Duke u Përditësuar
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra
Provime Viti i Tretë
Duke u Përditësuar
DataLëndaEctsKomisioniAulaOra